Home Top menu Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost MK CETR s.r.o., IČO 26024845, se sídlem Zdislavina 21/26 Třebíč, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně oddíl C, vložka 91560, 

pod spisovou značkou C 91560/KSBR, která provozuje webovou stránku www.mkcetr.cz. Vaše

osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 568 845 698  nebo na e-mail: info@mkcetr.cz.

 

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné

povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a

GDPR, a tedy že:

 

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to

především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování

osobních údajů,

 

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich

práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

 

vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání informací o objednávce).

 

 • vedení účetnictví

 

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

 • marketing - zasílání newsletterů

 

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 letod poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 letod udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků

 

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, které produkty si prohlížíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.

 

Cookies pro cílené reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu dle nastavení vašeho prohlížeče. Využíváme je abych vás mohli znovu oslovit s přesně cíleným produktem či službou. Pro spracování Cookies pro cílenou reklamu využíváme tyto platformy, se kterými máme uzavřenou platnou dohodu či smlouvu o ochraně osobních údajů:

 • Sklik společnosti Seznam.cz, a.s.,

 • Adwords společnosti GOOGLE Ireland Limited

 • Facebook Ireland Limited
  
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které

odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

 

Jsou to poskytovatelé následujících odvětví:

 • přepravní a dopravní služby

 • účetní a daňové kanceláře

 • technologické společnosti zajištující provoz a správu webovách stránek

 • online agentury a platformy


 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

 

 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z

těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@mkcetr.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami

zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístupnás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30dní, jaké

vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte

právo na doplnění a změnuosobních údajů.

 

Právo na omezení zpracovánímůžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z

newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat

stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme

ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás

zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě

vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

V některých případech jsme zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte

právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc

rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás,

abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na

základě našeho oprávněného zájmu.

 

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou

případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v

každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou

zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení

Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových

vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné

třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018